Reklamációs Szabályzat

Reklamációról akkor van szó, ha az ügyfél a reklamált terméken meghibásodást észlel, amely miatt a termék nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra.
A rendeltetésszerű használatra való alkalmatlanság tágabb fogalom, amely jelenti a termék leírásában szereplő tulajdonságok hiányát is.

Az eladó (Inoxshoes) felelős azokért a hibákért, amelyek az áru átvétele után jelennek meg a jótállási időn belül, amely a vásárlástól számított 2 év. A hibás termék új termékre történő cseréje esetén az említett időtartam újból számítandó.
A reklamáció végrehajtásának módja a Inoxshoes weboldalán található leírás alapján lehetséges.

1. A hiba fellépéséről a vásárlónak informálnia kell az Inoxshoes üzletet a termék megvásárlásának időpontjától számított 2 éven belül. A jótállási idő lejárta után a vásárlónak a reklamációhoz való joga megszűnik, ami ugyanakkor felmenti az Inoxshoes üzletet a felelősség alól.

2. A reklamációs eljárás célja a termék rendeltetésszerű használatra való újbóli képessége, többek között a termék új, hibátlan, a reklamációban meghatározott termékhez hasonló termékre való cseréje által. A termékcsere megtörténhet továbbá egy másik típusú termékre is, amelynek ára nem haladhatja meg a reklamált termékét. Amennyiben az meghaladja a reklamált termék vásárlási árát, az ügyfél köteles az árkülönbséget kiegyenlíteni. Az eladó a reklamációban szereplő termék árának visszatérítését is lehetővé teszi, amennyiben az megvalósítható.

3. A reklamáció elfogadásának alapvető feltétele a számla, vagy a nyugta megléte.

4. Amennyiben a termék javítása, vagy cseréje nem lehetséges, a vásárló élhet a vásárlás elállásának jogával és igényelheti a termék teljes árának visszatérítését.

6. A meghibásodott termék árának visszatérítésekor az ügyfél visszakapja a teljes, kifizetett árat függetlenül attól, hogy időközben a termék ára emelkedett-e, vagy csökkent.

7. Minden reklamáció bejelentésénél szükséges kitölteni a Reklamációs Bejelentőlapot.

8. A reklamáció negatív kiértékelése esetében az Inoxshoes üzletvezetője köteles az írásbeli kiértékelés átadására, ami után az ügyfél aláírásának következtében átadni neki a reklamált terméket.

9. A reklamáció pozitív kiértékelése esetében minden alkalommal kiállításra kerül a nyugta / számla korrekciós bizonylata, amely a reklamációs folyamat befejezését igazolja. A reklamációt illető korrekciós bizonylat fénymásolt változata minden alkalommal hozzá van csatolva a reklamált termékhez.

10. Az Inoxshoes weboldalán történő vásárlást igazoló nyugta / számla, vagy a reklamációs bejelentőlap csatolása nélkül a reklamáció nem kerül kiértékelésre.

a) A termék megvásárlásától számított két évet meghaladó időszakon túl benyújtott reklamációt nem fogadunk el.

b) Más üzletben vásárolt termékkel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el.

c) Megrongált állapotban lévő termékkel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el. Az ügyfél köteles a terméket az üzletbe ápolt és tiszta állapotban eljuttatni. A fenti kritériumok figyelmen kívül hagyása esetében a reklamáció automatikusan elutasításra kerül.