Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.beachballerinashoes.com webáruházon történő vásárlás általános szerződési feltételeit rögzíti.

 

1.     SZOLGÁLTATÓ

 

      Név: Schnur Anita

      Székhely: Budapest

      Levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 3/b

      Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat

      Cégjegyzékszám: 52843288

      Adószám: 69201022-1-43

      Képviselő: Schnur Anita

      Email-cím: schnuranita@gmail.com

(A szolgáltató a továbbiakban, mint „Szolgáltató”, valamint „Eladó” is megjelölésre kerül.)

 

2.     ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

2.1. A jelen ÁSZF-ben használt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

 

a.     Felek: Eladó és Vevő együttesen.

b.     Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

c.     Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, amelynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

d.     Webshop: a www.beachballerinashoes.com weboldalon („Weboldal”) található webshop.

e.     Felhasználó: a Weboldalon regisztráló személy.

f.      Szerződés: Eladó és Vevő között a Webshopon történő vásárlás, valamint elektronikus igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

g.     Termék: a Webshop kínálatában szereplő, értékesítésre szánt, birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, amely a Szerződés tárgyát képezi.

h.     Vevő: a Webshopon keresztül vételi ajánlatot tevő személy.

 

3.     ÁSZF HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA

 

3.1.  Jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a Vevő és az Eladó között a Webshopon keresztül történő vásárlás során létrejövő Szerződésre. Ennek megfelelően a jelen ÁSZF meghatározza a Szerződés létrejöttének feltételeit, a Vevőt és az Eladót megillető jogokat és kötelezettségeket, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

 

3.2.  A Vevő a Webshopon keresztül történő vásárlást megelőzően köteles elolvasni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Vevő a Webshopon történő vásárlással elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF a Felek közötti Szerződés részét képezi.

 

3.3.  A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. A legújabb ÁSZF módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Szolgáltató a Webshop látogatóit, illetve felhasználóit. ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba és a módosítás közzétételét követően a szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a Webshop látogatója, illetve felhasználója elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a hatályos módosított ÁSZF rendelkezéseit. A korábbi ÁSZF elérhető marad a Weboldalon.

 

3.4.   A jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő Szerződés nyelve a magyar nyelv.

 

4.       REGISZTRÁCIÓ

 

4.1.  A Felhasználó eldöntheti, hogy regisztrálni kíván-e a Weboldalon. A várásláshoz a Vevő regisztrációja nem kötelező, a megrendelés regisztráció nélkül is teljesíthető.

 

4.2.  A regisztráció során a Felhasználó az alábbi adatokat köteles megadni:

        email cím;

        szállítási cím;

 

4.3.  A regisztrált Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási, illetve egyéb problémákért és esetleges többletköltségekért és/vagy károkért a felelősség kizárólag a regisztrált felhasználót terheli.

 

4.4.  A regisztrációról a Felhasználó a megadott e-mail címére visszaigazoló levelet küld a Szolgáltató, amelyben megadott linkre kattintva tudja a felhasználó megerősíteni regisztrációját.

 

4.5.  A regisztrációt a regisztrált felhasználónak egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.

 

4.6.  A Szolgáltatót nem terheli felelősség a regisztrált Felhasználó felhasználónevének, jelszavának, valamint a Szolgálató szerződéses partnere, a Barion weboldalán történő bankkártyás fizetés során megadott banki adatok illetéktelen személyek részére hozzáférhetővé válásából eredő esetleges károkért.

 

4.7.  A regisztrált felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos rendelkezéseket a Weboldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztató határozza meg. 

 

5.     SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

5.1.  A szolgáltatás igénybevételével, a megrendelés leadásával, valamint a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával a Vevő Szerződést köt a Szolgáltatóval. A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges.

 

5.2.  A Szerződés tárgya a Vevő által a Weboldalon keresztül megrendelt Termék megvásárlása, illetve házhozszállítása a Magyar Posta Zrt. csomagküldő szolgáltatásának igénybevételével.

 

5.3.  A Szolgáltató nem felel a szerződésszegésért, illetve a nem szerződésszerű teljesítésért, amennyiben a szerződésszegés a Szolgáltató által elháríthatatlan külső okra (vis maior) vezethető vissza.

 

6.     VÁSÁRLÁS FOLYAMAT

 

6.1.  A Termékek Webshopon való megjelenítése nem minősül jogilag kötelező erejű ajánlatnak.

 

6.2.  A Termékek a „Kosár” használatával rendelhetők meg. A Vevő a Webshopon szereplő termékre kattintva választhatja ki a kívánt Terméket. A kiválasztott Termék a kívánt méret és mennyiség megjelölésével, a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezhető a Kosárba.

 

6.3.  A Kosár tartalma a jobb oldal felső részén található, kosarat jelképező piktogramra kattintva tekinthető meg, továbbá lehetőség van a kosárba helyezett Termékek mennyiségének módosítására és Kosárból való törlésére.

 

6.4.  A vásárlás befejezésekor a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a Vevő áttekintheti és véglegesítheti a megrendelést, a számlázási és szállítási adatok megadásával, valamint a fizetés kiválasztásával.

 

6.5.  A „Fizetés Barionnal” gombra kattintással a Vevő a Barion felületén online bankkártyás fizetést teljesíthet. 

 

6.6.  A fizetés Barionnal a Vevő ajánlatot tesz, amellyel fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

6.7.  A megrendelés beérkezését követően a Vevő emailben a megrendeléstől számított 48 órán belül visszaigazolást kap a megrendelés leadásáról. A megrendelés akkor minősül elfogadottnak, ha arról az Eladó emailben visszaigazolást küld, vagy ha a Vevőt értesíti a megrendelt Termékek feladásáról. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

6.8.  A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.

 

7.     FIZETÉS

 

7.1.  A megrendelést leadó Felhasználó a megrendelés ellenértékét az alábbi módon fizetheti meg:

a)        amennyiben a Felhasználó a „házhozszállítás Magyar Postával” lehetőséget választotta, akkor a fizetés

               Barion rendszeren keresztül bankkártyával

történhet.

b)        amennyiben a Felhasználó a „személyes átvétel” lehetőséget választotta, akkor a fizetés:

               Barion rendszeren keresztül bankkártyával

történhet.

 

7.2.  A házhozszállítás díja a Weboldalon kerül feltüntetésre. A házhozszállítás díját a fizetés jóváhagyásakor a Weboldalon feltüntetésre kerül.

 

7.3.  A Szolgáltató a megrendelt termékek átadását, illetve kézbesítését követően a Szolgáltatásra vonatkozó számla, illetve nyugta eredeti példányát emailben küldi el a Vevő részére.

 

7.4.  Amennyiben a rendelés ellenértéke részben vagy egészben nem került a tervezett kiszállítási napig átutalásra, bankkártyával kiegyenlítésre, illetve a rendelés kézbesítése alkalmával készpénzben rendezésre, a Szolgáltató jogosult megtagadni a leadott rendelés teljesítését, illetve kézbesítését.

 

7.5.  Bankkártyás Fizetés: a Weboldalon történő vásárlás során a Barion Payment Zrt. biztosítja a bankkártyás fizetés lehetőségét. Bankkártyás fizetéskor a Felhasználó átirányításra kerül a Barion fizetési felületére (Barion Smart Gateway), így a fizetés közvetlenül a szolgáltató által üzemeltetett oldalon történik. A Barion Payment Zrt. a tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2009/110/EK Elektronikus Pénzről szóló EU direktívának megfelelően.

 

7.6.  Szolgáltató az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti elektronikus számlát alkalmaz. A jelen ÁSZF elfogadásával a Vevő hozzájárul az elektronikus számla alkalmazásához.

 

8.     ÁRRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

8.1.  Az árak forintban értendők, és tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t (bruttó árak). Az Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy az árak pontosan kerüljenek feltüntetésre, azonban előfordulhat, hogy a Weboldalon hibás ár jelenik meg.  Ebben az esetben az Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. Hibás különösen az az ár többek között, amely nyilvánvalóan hibás vagy aránytalan.

 

9.       HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

 

9.1.     A megrendelést követően a megrendelt termékeket tartalmazó csomag feladásra kerül, amely előreláthatóan 3 – 6 munkanap alatt kerül kézbesítésre.  A csomag a megadott napon előreláthatólag 8:00 és 17:00 óra között kerül kiszállítása előzetes értesítéssel.

 

9.2.     Házhozszállítás Magyarország területére és külföldre is igényelhető.

 

10.   ELÁLLÁS

 

10.1.   Vevő 14 napon belül jogosult az elállási jog gyakorlására. Az elállási jog gyakorlására rendelkezésre álló határidőt a megrendelt Termék, illetve Termékek Vevő, illetve Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kell számítani. Az átvétel időpontját személyes átvétel esetén az átvételkor kapott blokk/számla, házhozszállítás esetén a csomagküldő szolgálattól (futártól) átvett nyugta bizonyítja.

 

10.2.   Amennyiben a Vevő élni kíván elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni írásban, postai vagy elektronikus úton (emailben) az alábbi címre:

a.        email cím: hello@inoxshoes.hu

b.        levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 3/b

 

10.3.   A Vevő abban az esetben gyakorolja határidőben az elállási jogát, ha a fent megjelölt határidőn belül elküldi az elállási nyilatkozatát. 

 

10.4.   Amennyiben a Vevő határidőn belül eláll a szerződéstől, akkor a Vevő köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni az elállás tárgyát képező Terméket. A határidő betartottnak minősül, ha a Vevő az elállási nyilatkozat közléstől számított 14 napos határidő letelte előtt igazolhatóan visszaküldi, illetve átadja a Terméket az Eladó részére.

 

10.5.   Az elállás esetén az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő részére a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. Az Eladó a visszatérítés során a Termék megvásárlása során alkalmazott fizetési módot alkalmazza. Eladó a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, ameddig részére a Termék visszaszolgáltatásra nem került.

 

10.6.   Az elállással érintett Terméket hiánytalanul, az eredeti csomagolásban, használatlan vagy sértetlen állapotban kell visszaküldeni.

 

10.7.   Szolgáltató követelheti a Termék nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

 

 

11.  SZAVATOSSÁG

 

11.1.  Kellékszavatosság

11.1.1. Vevőt az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

11.1.2. Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

        kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

        a a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

        Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

11.1.3. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Vevő a Szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

11.1.4. Ha a Vevő, mint fogyasztó és az Eladó, mint vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

11.1.5. Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

11.1.6. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.1.7. Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vevő bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vevő csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Vevő, mint fogyasztó a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

 

11.2.  Termékszavatosság

11.2.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

11.2.2. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

11.2.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

11.2.4. A Vevő a termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Vevő a jogosultságát elveszíti.

11.2.5. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

11.2.6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

        a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

        a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

        a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

11.2.7. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

11.3.      A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. A Weboldalon megjelentetett kép és termékleírás eltérése esetén a termékleírás tartalma az irányadó (azaz a termékleírás szerinti termék vásárolható meg). A termékről készült képet illusztrációként és a vásárlók pontosabb tájékoztatása érdekében jeleníti meg a Szolgáltató.

 

12.   WEBOLDAL HASZNÁLATA, MŰKÖDÉSE

 

12.1.   A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Weboldal, és a Weboldalon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát.

 

12.2.   A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoznak.

 

12.3.  A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Weboldal látogatásának és használatának, biztonságosságának és megbízhatóságának érdekében, azonban ennek ellenére is előállhatnak olyan technikai hibák, amelyek lehetőségének tudomásulvételét a Weboldal látogatói és felhasználói részéről vélelmez a Szolgáltató.

 

13.   SZERZŐI JOGOK

 

13.1.  A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalon található képek, grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a Weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

 

14.   PANASZ, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

14.1.    A Vevő, mint fogyasztó a Termékkel, vagy az Eladó szolgáltatásával, tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

14.1.1.  telefonszám: +36 30 943 1378

14.1.2.  email cím: hello@inoxshoes.hu

14.1.3.  levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 3/b

 

14.2.  A Vevő, mint fogyasztó az Eladóval, mint Vállalkozással szóban, illetve írásban közölheti panaszát, amely az Eladónak, illetve az Eladó érdekében vagy javára eljáró személyeknek a terméknek a fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozik.

 

14.3.  A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

 

14.4.  Lakcím szerint illetékes békéltető testületek (kérjük, hogy az esetleges változások érdekében ellenőrizze az alábbi honlapon az illetékes békéltető testületek elérhetőségeit: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek):

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-

775

Fax száma: (66) 324-976 Elnök: Dr. Bagdi László E-mail

cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.h u

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail

cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-735

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

Levelezési címe: 3300 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail címbekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305.-306. szoba

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszáma: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921

Elnök: Dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046 Elnök: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

 

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Mitev Hrisztó

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-514

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail

cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik. hu

 

14.5.  Ha a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR), amely ide kattintva érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

A platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató e-mail címének (hello@inoxshoes.hu) megadása mellett küldhető be panasz.

 

15.   EGYÉB

 

15.1.  Hatályos: 2020. szeptember 18. napjától. A jelen ÁSZF rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.

 

 

___Schnur Anita ___